Jan Štěpánek Přesně ten typ člověka, který o sobě dokáže napsat pár řádků ve složitém souvětí, fabulovat, používat termíny a cizí slova, mluvit ve více či méně abstraktních metaforách, potvrdit, že toto všechno skutečně dělá, ale přitom o sobě neříct vůbec nic.